ගුවන්යානයක තිබෙන ඔබ නොදන්නා දේවල් මෙන්න

පියාපත්වල ඇති කොකු – පරිස්සමෙන් බැලුවොත් ගුවන්යානයක හදිසි පිටවීමේ දොරටුව පැත්තේ ඇති තටුවේ කුඩා කොකු දෙකක් දැකිය හැකියි. හදිසි අවස්ථාවකදී ඒ හරහා යවන කඹයක් හරහා පහසුවෙන්ම මගීන්ට පිටවීමට හැකිවන පරිදියි එය සකස් කර ඇත්තේ.

නියමු කුටියේ ඇති කුඩා පොරව – හදිසි අවස්ථාවකට මුහුණ දීම සඳහා නියමු කුටියේ පොරවක් තබා තිබෙනවා. හදිසියක හිරවූ දොරක් විවෘත කර ගැනීම වැනි අවස්ථාවකට එය භාවිත කළ හැකියි.

ජනේලයේ ඇති කුඩා සිදුර – ගුවන්යානයක ජනේලය වීදුරු කොටස් තුනකින් යුක්තයි. ඉන් බාහිර එක මගින් ඇතුළත පීඩනය නියාමනය කිරීමත් අභ්‍යන්තර වීදුරුව මගින් ඇතුළතින් සිදුවිය හැකි හානි වැළැක්වීමත් සිදුකරනවා. සිදුර ඇත්තේ මැද වීදුරුවේයි. එය මගින් වීදුරු අතර පීඩනය නියාමනය කර තෙතමනය බැඳීම වළක්වනවා.

Loading...

අමතර බල ඒකකය – ගුවන් යානයක එන්ජින් නවතා තිබියදීත් ඉන් නිකුත්වන යම් හඬක් ඔබ අසා ඇතිවා නිසැකයි. එම අමතර බල ඒකකය පිහිටුවා තිබෙන්නේ එන්ජින් නතර කර තිබියදී අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා බලය ලබා දීමටයි.

ගුවන් ආරක්ෂක සේවය – ඇතැම් ගුවන්යානා වල හදිසි අවස්තාවකදී ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් සිටිනවා. ඔවුන් මගීන් ලෙසින් වෙස්වලා සිටින අතර හදිසි අවස්ථාවක ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

ගුවන් සේවකයන්ගේ විවේකාගාර – දීර්ඝ ගුවන් ගමන්වලදී ගුවන් සේවක සේවිකාවන්ට විවේක ගැනීම සඳහා ගුවන් යානයේ විවේකාගාර පිහිටුවා තිබෙනවා.

වායුසමීකරණ – ගුවන්යානයේ ඇතුළත වායුසමීකරණය සඳහා එන්ජින් මත වායු සම්පීඩක පිහිටුවා තිබෙනවා. එමගින් උරා ගන්නා වායුව සීතල කර, පිරිපහදු කර ගුවන් යානය ඇතුළට ලබා දෙනවා.

කොපර්ගේ පෙත්ත – ඩෑන් කුපර් නමින් නම් කර ඇති මෙය මගින් හදිසියකදී ගුවන් ගමනක් අතරතුර දොර විවෘත වීම වළක්වනවා.

කළු ත්‍රිකෝණය – ගුවන් යානයේ තටු පිහිටුවා ඇති තැන ඇතුළත සිට බලා ගැනීම සඳහා මෙය සලකුණු කර තිබෙනවා.

වැසිකිළි දොර අගුල – හදිසියකදී කුඩා දරුවෙකු වැසිකිළිය තුළ සිර වුවහොත් පිටත සිට වැසිකිළි අගුල විවර කළ හැකියි. ඒ සඳහා වැසිකිළිය නමින් සටහන් කළ අගුල ඉහළට එසවීම කළ යුතු වෙනවා.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!