මුහුණේ බ්ලැක් හෙඩ්ස් හා වයිට් හෙඩ්ස් ඉවත් කරන ආලේපනයක්

කාන්තා පිරිමි භේදයකින් තොරව මුහුණේ හට ගන්නා බ්ලැක් හෙඩ්ස් සහ වයිට්ස් හෙඩ්ස් හේතුවෙන් පිඩා විදින ඕනෑම කෙනෙකුට භාවිතා කල හැකි අපුරු මිශ්‍රණයක් තිබෙනවා. මෙය අලේප කර කවරයක් මෙන් ගලවා ඉවත් කල පසු මුහුණේ හා නාසය වටා ඇති බ්ලැක් හෙඩ්ස් සහ වයිට් හෙඩ්ස් සම්පුර්නයෙන්ම ඉවත්ව යනවා පමණක් නොවේ මුහුණ පුරා හටගෙන ඇති අනවශ්‍ය රෝමද ඉවත්වී ඔබේ මුහුණට පැහැපත් බවක් ලබා දෙනවා.

මෙයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඔබට පහසුවෙන් සොයා ගැනීමට හැකි අතර භාවිතා කිරීමටද ඉතා පහසුයි. එසේනම් බ්ලැක් හෙඩ්ස්, වයිට් හෙඩ්ස් හා අනවශ්‍ය රෝම යන සියල්ලටම එකම විසදුමක් ලෙස ඔබත් මෙය භාවිතා කරන්න. මෙයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා නිවැරදිව සාදාගන්නා ආකාරය පිලිබදව අපි දැන් බලමු.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය.

Loading...

වේලා කුඩුකර ගත දොඩම් ලෙලි තේ හැදී 2ක්.

ජෙලටින් තේ හැදී 2ක්.

මදක් උණු කරගත් නැවුම් කිරි තේ හැදී 8ක්.

කහ කුඩු තේ හැදෙන් කාලක්.

සාදාගන්නා ආකාරය.

කුඩා ප්‍රමාණයේ භාජනයක් ගෙන එයට ජෙලටින් දමා ගන්න. ඉන්පසු නැවුම් කිරි එයට එක්කර කවලම් කරන්න. අවසානයේ එයට කහ කුඩු සහ දොඩම් ලෙලි වල කුඩු දමා නැවත වරක් හොදින් කවලම් කරන්න.

භාවිතා කරන ආකාරය.

සාදාගත් මිශ්‍රණය ඔබගේ මුහුණේ හොදින් ආලේප කරන්න. මෙය ආලේප කිරීමේදී ඇස් වටා ආලේප කරන්න එපා. මිශ්‍රණය ආලේප කිරීමෙන් පසුව හොදින් වියලෙන්නට ඉඩ හරින්න. හොදින් වියලුනු ආල්පනය කොනින් කොනට කවරයක් මෙන් ගලවා ඉවත් කල විට ඔබගේ මුහුණේ ඇති රෝම, බ්ලැක් හෙඩ්ස් හා ව්‍යිට්ස් හෙඩ්ස් සම්පුර්නයෙන්ම ඉවත්වී යනවා.

එසේනම් ඔබත් අදම මෙය භාවිතා කර සාර්ථක ප්‍රතිපල ලබාගන්න. මේ ගැන ඔබගේ යහළුවන්ව දැනුවත් කිරීමට ෂෙයාර් කරන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!