කාන්තාවක් ඔබව රවටනවාදැයි හඳුනාගත හැකි විදි 06ක්

සම්බන්ධතාවයකදී රැවටීමකට ලක්වීමට කිසිවෙකු කැමති නෑ. කාන්තාවක් ඔබව මුළා කරනවා නම් ඇය මෙවැනි හැසිරීමක් දක්වනවා වෙන්නට පුළුවනි.

1. නිරන්තරයෙන් ඔබගේ දින චර්යාව ප්‍රශ්න කරයි.

ඔබ අද යන්නේ කොහේද, එන්නේ කීයටද ආදී වශයෙන් නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රශ්න කරයි නම් සැලකිලිමත් වන්න. ඔබ නැති අතරේ ඇය යම් රහසිගත වැඩපිළිවෙළක් සූදානම් කරනවා විය හැකියි.

Loading...

2. නිරන්තරයෙන් කල්පනාවේ ගැලී සිටිම.

සංවාදයකදී ප්‍රති උත්තර නොදී නිරන්තරයෙන් කල්පනාවේ ගැලී සිටීම එතරම් යහපත් ලක්ෂණයක් නොවෙයි.

3. නිරන්තර විවේචන.

ඔබේ සියලුම කටයුතු නිරන්තරයෙන් විවේචනය කරනවා නම් ඇය ඔබෙන් ගැලවෙන්නට හේතුවක් සකස් කරනවා වෙන්නට පුළුවනි.

4. යහලුවෙක් විතරයි….

ඇගේ ජීවිතයට ලංවූ නව මිත්‍රයෙක්… ඔහු නිකම්ම යහළුවෙක් විතරයි යනුවෙන් හඳුන්වා දෙනවා නම් කල්පනාකාරී වන්න. ඔහු ගැන අසද්දී ඇය ඔබට එතරම් මුහුණ දී කතා නොකරන බවක් පෙනේ නම් ඔහු නිකම්ම යහළුවෙක් විය නොහැකියි.

5. සංවාදයකදී මුහුණ දී කතා නොකිරීම.

වෙනදා මෙන් එක එල්ලේ ඔබ දෙස බලා සංවාදයේ නොයෙදේ නම් එය යම් ඉඟියක් විය හැකියි.

6. ජංගම දුරකථනය සැඟවීම.

ඇගේ ජංගම දුරකථනය ඔබෙන් සඟවා ගන්නවා නම් එහි යම් රහසක් ගැබ්ව තිබිය හැකියි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!