ඉවත දමන කෙසෙල් ලෙලි වලින් හදන ආලේපනයක්

කෙසෙල් ලෙලි ඉවත දමන්නේ නැතිව ඒවා වලින් ඔබගේ තරුණ පෙනුම වර්ධනය කරගන්නට පුළුවන් සරල ක්‍රමයක් ගැන අද අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. මෙම ආලේපනය සාදා භාවිතා කරන කිසිම කෙනෙක් ආයෙම කෙසෙල් ලෙලි ඉවත දමන එකක් නම් නැහැ.

කෙසෙල් ලේලිවල අඩංගු විටමින් E මගින් සමේ රැලි ස්වභාවය නැති කර දමන අතර මෙහි අඩංගු ප්‍රතිඔක්සිකාරක ගුණය මගින් සම මත ඇතිවන ආසාදන තත්වයන්ද නැති කර දමනවා. කෙසෙල් ලෙලි භාවිතා කරලා තරුණ පෙනුම රැක ගන්නා විදිය ගැන සම්පුරණ විස්තරය දැනගැනීමට සම්පුරණ වීඩියෝව බලන්න.

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!