සරාගී ජැකලින් මුහුදු වෙරළේ කරන අමුතුම වැඩක් නිසා අන්තර්ජාලය කැලඹෙි

නව පරපුරේ ඕනෑම තරුණියක් කැමති සිහින් හා සරාගී සිරුරක් තමන් සතු කරගැනීමටයි. විශේෂයෙන්ම බොලිවුඩයේ සිටින තරුණියන් නම් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා වැඩියි. ඔවුන් ඒ සඳහා විවිධ දේ අත්හදා බලනවා අපට ඕනෑ තරම් දකින්නට පුළුවන්. ඒ විදියට තම ශරීරය සරාගී ලෙස තබාගන්න අමුතුම විදියට ව්‍යයාම කරන කෙනෙක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. ඒ අපි කවුරුත් දන්න Jacqueline Fernandez. ඇය මුහුදු වෙරළේ තම අත් දෙකෙන් හිටගෙන කරන අපුරු ව්‍යයාමයක ඡායාරූප ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ ගැන සම්පුරණ ව්සිතරය සහිත වීඩියෝව පහලින් නරඹන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!