මියගිය හිමි නමගේ දේහය දින 100කින් ගොඩගත් පසුව හැමෝම පුදුම වුණා

මීට මාස තුනකට පමණ අපවත් වූ හිමිනමකගේ දේහයක් නැවත ගොඩ ගෙන තිබේ. අපවත්වීමෙන් දින 100 ට පසු පවත්වනු ලබන පූජා කටයුත්තක් සඳහා මෙලෙස දේහය ගොඩගෙන තිබෙනන බව වාර්තා වේ.

ලුවාන් පෝර් පියාන් නම් කාම්බෝජියානු ජාතික මෙම හිමිනම වැඩි වශයෙන්ම තායිලන්තයේ වැඩ වාසය කල බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත..

එම විහාරස්ථානයේ දායක සභාවේ පිරිසක් විසින් හිමිනමගේ දේහය ගොඩගන්නා අවස්ථාවේදී එම හිමිනම සිනහමුසු මුහුණින් සිටින ආකාරය ඔවුන් දැක තිබේ.

Loading...

කෙසේ වෙතත් අපවත්වී දින 100 ක් ගතවුවද එම ආකාරයට සිටීම පිළිබඳව ඔවුන් විශ්මයට පත්ව තිබේ.

මෙම සිදුවීමෙන් පසු සමජ ජාලා සහ විදෙස් මාධ්‍ය මේ පිළිබඳ විවිධ පුවත් මවමින් තිබේ.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!