ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ නළු, නිළියන්ගේ බිහිසුණු දර්ශන වල රගපාන සැබෑ වීරයෝ මෙන්න

චිත්‍රපටි බලන්න කොයි කවුරුත් ආසයිනේ. ඒ අතරින් ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි වලට ලැබෙන්නේ සුවිශේෂ තැනක්.එක එක චිත්‍රපටි වලින් ඒ නලුවා හෝ නිළිය රඟපාන ආකාරයට ඒ ඒ අය ගොඩක් අයගේ සුපිරි වීරයන් වෙනවා.

සටන් ජවනිකා වලට එහෙම මේ නලුනිළියන් පෙනී සිටින ආකාරය දැක්කහම ගොඩක් අය ඔවුන්ගේ හැකියාවට වශී වනවා ඇත්තටම ඒ නලුවා හෝ නිළියම ඒ ජවනිකාව රඟ දක්වන ආකාරයටයි චිත්‍රපටිය තුළින් පෙනී යන්නේ.

නමුත් බොහෝ චිත්‍රපටි වල සුපිරි වීරයන් සේ සිටින නලු නිළියන් බොහෝ ත්‍රාසජනක,සටන් ජවනිකා සඳහා ඔවුන්ගේ හැඩරුවට සමාන ඒ සඳහා මනා පුහුණුවක් ඇති පුද්ගලයින් යොදාගන්නවා.

Loading...

නමුත් කිසිම විටක ඔවුන්ගේ මුහුණු චිත්‍රපටිය තුළ නොපෙන්වන නිසා බලන අයට හැගී යන්නේ අර ජනප්‍රිය නලුවා ඉතා දක්ෂ ආකාරයට මේවා නිරූපණය කරනවා කියලයි.

එවැනි ජනප්‍රිය නලුනිළියන් සහ ඔවුන්ගේ එම අමාරු ජවනිකා වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නිරූපණ ශිල්පීන්ගේ චායාරූප එකතුවක් පහළින් බලන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!