නියපොතු කැඩීයාම වලක්වා වේගයෙන් වවාගන්න ක්‍රමයක්

දෑත් වල අලංකාරය වැඩිපුර පෙනෙන්නට නම් නියපොතු ලස්සනට තියාගන්නම වෙනවා. නමුත් නියපොතු වර්ධනය කරගැනීමේදී ඒවා කැඩී යාම නිසා ඔබ දැඩි ආපහසුතාවයකට පත්වනවා ඇති ප්‍රධාන වශයෙන්ම නිය ආලේපන ගැන මෙහිදි කතා කළ යුතුයි. නිය ආලේපන භාවිතා කරනවා නම් හොඳ ප්‍රමිතියකින් යුතු ඒවා මිලදි ගැනීමට සැලකිලිමත්වන්න. තත්වයෙන් බාල ආලේප වර්ගවලින් නියපොතු දුර්වර්ණ වීමට, වර්ධනය අඩාල වීමට වගේම කැඩී යාමටද හේතු වනවා.

අද අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ නියපොතු කැඩී යාම වළක්වාගෙන වර්ධනය වේගවත් කරගන්න පුළුවන් පහසු ක්‍රමයක් ගැනයි. මෙම මිශ්‍රණයන් නිවැරදිව සාදා භාවිතා කලොත් ආයෙම කවදාවත් නියපොතු කැඩීයාම සිදුවන එකක් නැහැ. මෙම මිශ්‍රනය ගැන සම්පුරණ විස්තරය දැනගැනීමට පහල තිබෙන වීඩියෝව බලන්න.

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!