තදට ඇදුම් ඇදලා අමාරුවේ වැටෙන්න එපා හිරට ඇදුම් අඳින අය අනිවාර්යයෙන් බලන්න

මේ වන විට ඇඟට සිර ඇදුම් ඇදීම කාන්තාවන්ගේ විලාසිතාවක් බවට පත්වෙලා තිබෙනවා . කෙසේ වුනත් වෛද්‍යවරු සදහන් කරන පරිදි මෙය ඉතා අනතුරු දායක තත්වයක් කියලයි.

මෙයට ප්‍රදාන හේතුව නම් ඇගට හිර ඇදුම් ඇදීමෙන් මුත්‍රාශයට එල්ල වන පීඩනය වැඩි වන නිසා . යට ඇදුම් සහ පිටත ඇති ඇදුම් අතර තෙරපීම නිසා මුත්‍රා මාර්ගයට වාතය ඇතුලුවීම අඩුවීමයි මෙම ගොඩක් ආසාදන වලට හේතුවන අතර. එහෙම ඉර එළිය ඇතුලු නොවීම නිසා යෝනි මාර්ගය අසල බැක්ටීරියා ආසාදන ඇතිවෙන්න තිබෙන අවදානම වැඩ්යි.

එහෙම වුනාම මුත්‍රා ආසාදන විතරක් නෙවෙයි ඒ නිෂ්පාදනය වන විෂබීජ හේතුවෙන් වකුගඩු වලට පවා බලපෑම් එල්ල වෙන්න පුලුවන් බවයි වෛද්‍යවරුන් පෙන්වා තිබෙන්නේ . මෙවැනි ශරීරයට හිර ඇදුම් ඇදීමෙන් යෝනි මාර්ගය ඉදිමෙන්නත් පුලුවන්. මෙවැනි අවදානම් තත්වයක් මතුවෙලා තියෙනවා නම් කෙනෙක් ඊට විවිධ දේශීය ප්‍රතිකාර කරන්න යන්න එපා.වහාම වෛද්‍යවරයෙක් හමුවෙලා එයට ප්‍රතිකාර ගන්න. පුලුවන් තරම් ඇගට සැහැල්ලු ඇදුම් අදින්න උත්සාහ කරන්න.

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!