ඔබත් රැවටුනාද මනමාළියක් කියා බලන්නකෝ ඇත්තටම එහෙමද කියලා

බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කේක් නිර්මාණකාරිණීයක් විසින් ලොව පුදුම කරවන අපූරු කේක් නිර්මාණයක් පිළිබඳව වාර්තා වී තිබෙනවා. ඇය විසින් සකසා ඇත්තේ මනාලියකගේ අකෘතියෙන් යුතු විශාල ප්‍රමාණයේ කේක් නිර්මාණයකි. මේ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනයක පමණ මුදලක් වැයවී ඇති බවද සඳහන් වන අතර. වාර්තාවකට හිමිකම් කියන මෙම කේක් නිර්මාණය සඳහා බිත්තර 1000ක් සහ චොකලට් කිලෝග්‍රෑම් 25කට අධික ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන ඇති ඇති බවයි වාරතා වෙන්නේ. මේ අතර ඇයට මේ නිර්මාණය සදහා දින 10ක් පමණ වැයවී ඇත. ඒ අතර මෙම නිර්මාණයේ වටිනාකම වැඩිවීමට සුදු මැණික් වර්ගද යොදාගෙන ඇති බවයි සඳහන් වෙන්නේ.

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!