මගීන් 106 සමග උමගක් තුලදී අතුරුදහන් වුනු දුම්රියේ කතාව

දුම්රිය අනතුරු ගැන ඔබ මිට පෙර අසා ඇත විවිද රට වලින් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා වෙන්ද වරින් වර දුම්රිය අනතුරු ගැන අසන්නට ලැබේ. දුම්රිය අනතුරු ගැන මෙසේ සදහන් වෙද්දී. දුම්බ්රිය අතුරුදහන් වීමක් පිලිබදව ලොවම මවිත කරමින් වසර 1911 දි ඉතාලියෙන් වාර්තා වී තිබෙනවා. 911 ජුලි මස 14 වන දින සනේලියානු දුම්රිය සේවා සමාගම තම නවතම දුම්රිය මාදලිය හදුන්ව දීම සදහා විශේෂ දුම්රිය ගමන් වාරයක් සන්විදානය කර තිබුනා. මේ විශේෂ ගමන් වරය සදහා ඔහුන් අරාදනා කර තිබුනේ සමාජයේ ඉතාම දනවත් හා ප්‍රබූ ලෙස සැලකු පිරිසකටයි. දින සන්දයාවේ දුම්රිය මදිරි 3 කින් සමන්විත වුනු මෙම දුම්රිය 100ක පමණ මගී පිරිසකුත් 6 දෙනකුගෙන් යුත් කාර්ය මන්ඩලයකුත් සමග ගමන් ඇරබුවා.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!