ග්ලෙසරින් වලට මේවා දාලා මුහුණේ ආලේප කර සිදුවන දේ බලන්න

මිනිත්තු 5ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුලදී සමේ පහැදිලි වෙනසක් දැකගැනීමට කැමති නම් ග්ලෙසරින් වලට මේ ද්‍රව්‍ය දමා මුහුණේ ආලේප කරන්න. මෙම ක්‍රමය ඉතා සරල වුනත් එයින් ඔබේ සමට දිදුලන පැහැපත් පෙනුමක් ලබා දෙනවා. මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ එහි ප්‍රතිපලය මිනිත්තු කිහිපයක් තුල දැකගැනීමට හැකිවීමයි

සමේ තිබෙන අදුරු පෙනුම ඉවත්කරගෙන පැහැපත් දිදුලන සමක් ලබාගන්නා මෙම සරල ක්‍රමය ගැන සම්පුර්න විස්තරය දැනගැනීමට පහල තිබෙන වීඩියෝව බලන්න.

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!