සුන්දර වගේම පිටසක්වල බලපෑමකට ලක්වූ පෝලන්තයේ පිහිටි අත්බූත කොකු වනාන්තරය

ඉතාමත් සුන්දර වගේම සිත් ඇදී යන රටක් ලෙස පෝලන්තය හදුන්වන්නට පුලුවන්. පෝලන්තය සුන්දරත්වයෙන් වගේම අබිරහස් දේවල් වලින්ද පිරුනු රටක්ද වනවා .පෝලන්තයේ කොකු ගස් කැලෑව ලෙසින් හදුන්වන මේ වනාන්තරයත් එයින් එකක්.

මෙම වනාන්තරය පිහිටා ඇත්තේ පෝලන්තයේ උතුරු පොමරේනියාවේ, ග්‍රයිෆිනෝහී ය. මේ කැලය පිරිලා තියෙන්නේ එකම උසකට තියෙන පයින් ගස් වලිං.ඒත් ඇතුලට යන්න යන්න මේ ගස් වල අත්භූත ලක්ශනයක් දක්නට ලැබෙනවා.ඒ තමයි පොලව මට්ටමේ සිට ගසේ අඩි 3ක් පමණ ඉහලට යනකන් වකුටු වී තිබීම .නමුත් ඉහල කොටස මෙසේ නැමී ගොස් නැහැ. එම ගස් හරියට දිස්වන්නේ J අකුරක ස්වභාවයටයි.

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!