වතුර යට මල් පිපෙන අරුම පුදුම උද්‍යානය දුටුවොත් ඔබ විශ්මයට පත් වේවි

අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියන අරුම පුදුම අපූරු විලක් ගැනයි. නමුත් විලක් කීවාට මේක උද්‍යාණයක්.මෙම උද්‍යානය පිහිටලා තියෙන්නේ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ. green lake නමින් හදුන්වන මෙම උද්‍යාණයේ විශේෂත්වය කුමක්ද කියා ඔබ දැනටමත් සිතනවා ඇති.

Green Lake කියන්නේ හිම කදු වලින් වට වෙලා තියෙන කොල පාට වතුර තියෙන විලක්. ඒ විල අවට ලස්සන උද්‍යාණයකුත් තියෙනවා. ඉතිං හැම මසකම හිම දියවෙන කාලෙට , ඒවා වතුර වෙලා ඇවිත් මේ විලට එකතු වෙනවා. මේ විලේ වතුර ඉහල ගියාම යට වෙන්නේ අර කියපු උද්‍යාණය විතරයි.

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!