අතහැර දැමු අවුරුදු 100ක් පැරණි සිමින්ති කම්හලට කරපු දේ දුටුවොත් ඔබේ ඇස් මවිතයට පත් වේවි

රිකාඩෝ බෝෆිල් කියන ස්පාඤ්ඤ ජාතික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. 1973දි ඔහු දකිනවා බාර්සිලෝනාවට ආසන්නයෙන් පළමු ලෝක යුද්ධය සමයේ අත්හැර දැමුණු පැරණි සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලා ගොඩනැගිල්ලක්. මේ ගොඩනැගිල්ල දැකපු ගමන්ම ඔහුගේ හිතට අපුරු අදහසක් එනවා. ඒ තමයි මේ පැරණි සිමෙන්ති කම්හල නිවසක් බවට පත් කල යුතුයි කියන අදහස.

ඉන්පසු සිදුවන්නේ කිසිවෙක් නොසිතූ නිර්මාණයක් ඒ තුලින් ලොවට බිහි වීමයි. වහාම ක්‍රියාත්මක වී පැරණි සිමෙන්ති කම්හල මිලදී ගන්නා ඔහු එහි සංවර්ධන කටයුතු අරඹන්නේ එය ඉක්මණින්ම ඔහුගේ නිවහන හා කාර්යාලය කර ගැනීමේ අදහසිනුයි. අවුරුදු 45ක් තිස්සේ, කොටස් වශයෙන් කල ගොඩනැගීම් වලින් පසුව ඔහු හා ඔහුගේ කණ්ඩායම විසින් එය ජීවත් විය හැකි අවකාශයක් බවට පත්කරනවා. මෙය නිර්මාණය කරන කාලයේදී නම් මෙම ගොඩනැගිල්ලෙන් පිටත (Exterior) එතරම් දුරට ගස් කොලන් වලින් පිරී තිබුණේ නෑ.

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!